Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Zakonodaja

 

- Zakon o geodetski dejavnosti -ZGeoD-1 (Ur.l. RS, št.77/2010)

 

- Zakon o evidetiranju nepremičnin -ZEN (Ur.l. RS, št. 47/2006, 65/2007-odločba US, 106/2010-ZDoh-2H,47/2012-ZUKD-1A, 79/2012-Odločba US in 55/2013-ZUKD-1B)

 

-Zakon o zemljiškem katastru -ZZKat (Ur.l. SRS, št. 16/1974,42/1986, ur.l. RS, št. 17/1991-ZUDE,52/2000-ZENDMPE in 47/2006-ZEN)

 

 

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016