Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Zakoličba objekta

 

Pred pričetkom gradnje objekta je potrebno opraviti zakoličbo objekta. Za zakoličbo objekta je potrebna projektna dokumentacija ter pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na tarenu se na podlagi podatkov iz projektne dokumentacije označi točke objekta ter izdela zapisnik o zakoličenju objekta.

 

Zapisnik o zakoličbi objekta mora vsebovati:
- datum zakoličbe
- podatke o investitorju (izvajalcu)
- številko gradbenega dovoljenja
- podatke o projektantu, kateri je izdelal projekt (PGD)
- podatke o zakoličenem objektu (stanovanjska stavba, poslovna stavba,...)
- skico zakoličbe
- nulto koto objekta
- podpis geodeta, ki je opravil zakoličbo
- podpis odgovornega geodeta
- podpis investitorja (izvajalca)

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016