Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Svetovanja s področja geodezije

 

Vpogled v zemljiško knjigo -preverjanje lastnišva in drugih bremen na nepremičninah.

Vpogled v zemljiški kataster in kataster stavb.

Svetovanje v vezi postopka pred začetkom novogradnje objektov.

Svetovanje in pomoč glede ureditve meje, vpisa objektov v zemljiški kataster in kataster stavb, izravnave meje, razdružitev in združitev zemljišč in drugih nepremičnin.

 

 

 

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016