Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Označitev meje

 

Označitev meje se izvede na zahtevo lastnika, kadar je bila meja že urejena (ima v katastru status urejene meje).
Geodet lahko izvede označite meje, če v naravi mejniki ne obstajajo. Če so mejniki postavljeni na napačnih mestih, geodet lastnikom parcel določi rok, do kdaj je potrebno mejnike odstraniti ter šele nato geodet mejo označi.


Geodet izdela tehnično poročilo o označitvi meje v naravi, ki mora vsebovati:
- seznam obveščenih in prisotnih lastnikov na terenu,
- podatke na podlagi katerih je mejo na terenu označil,
- datum, ko je mejo na terenu označil,
- priložena pa mora biti tudi skica označitve meje.
Tehnično poročilo o označitvi meje pošlje vsem strankam v postopku, en izvod pa se pošlje tudi na Geodetsko upravo RS.

 

 

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016