Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Izdelava geodetskega načrta

 

GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM


Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja na terenu v pomanjšanem merilu. Geodetski načrt je sestavina projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sestavljen je iz grafičnega prikaza ter certifikata.
Vsebina geodetskega načrta je določena s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. l. RS 40/04 in 33/07-ZPNačrt). Upoštevati je potrebno tudi topografski ključ v katerem so določeni  topografski znaki.

 

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016