Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Evidentiranje stavb

 

EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO IN ETAŽNI NAČRT
Objekte, ki niso ali so nepravilno evidentirani, je potrebno evidentirati v zemljiškem katastru in katastru stavb.


Evidentiranje zemljišča pod stavbo:
Na terenu je potrebno najprej izmeriti vogale objektov ter jim določiti koordinate v državnem koordinatnem sistemu. Na podlagi teh podatkov se izdela elaborat evidentiranja zemljišča pod stavbo. Hkrati z evidentiranjem zemljišča pod stavbo je potrebno objekt evidentirati tudi v katastru stavb.


Vpis stavbe v kataster stavb:
Za vpis stavbe v kataster stavb je potrebno na terenu izmeriti vogale strehe, višino slemena ter vhoda. Potrebno je izmeriti tudi površino notranjih prostorov, da se lahko določi površina posameznih delov stavbe. Potrebno je izdelati elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, katerega priloga so tudi izpolnjeni vprašalniki.

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016