Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Določitev hišnih številk


Pogoj za določitev hišne številke je, da je stavba evidentirana v zemljiškem katastru in katastru stavb ter da gre za stanovanjsko stavbo oziroma za stavbo, ki je namenjena prebivanju ljudi. Če objekta v naravi več ni, se hišna številka ukine. V primeru, da je star objekt v naravi porušen ter postavljen nov objekt, se lahko hišna številka prenese iz starega na novi objekt.
Zahtevek za določitev, ukinitev ali prenos hišne številke se poda na Geodetsko upravo RS, ki izda stranki obvestilo o določitvi hišne številke in naslova, ukinitvi hišne številke ali naslova, preoštevilčenju hišne številke, seveda, le pod pogoji, da so izpolnjene zakonske zahteve.

 

 

 

 

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016